O ovim stranicama

Da bismo naš suživot učinili prijatnijim, objavljujemo kratka uputstva i objašnjenja o našem web sajtu. Takođe pročitajte uslove i odredbe, kao i objavu o privatnosti i kolačićima.

Ne postoji način da garantujemo da će sve stranice i sadržaj uvek biti dostupni, tako da takođe ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu koju vam nedostupnost sajta može prouzrokovati.

Zadržavamo pravo da promenimo stranice prema sopstvenim željama i potrebama, bez prethodnog obaveštenja ili opravdanja naših razloga.

Plaćanje se vrši preko PaiPal platforme, koja nije pod našom kontrolom i stoga ne možemo uticati na eventualno nefunkcionisanje servisa.

Kontaktirajte nas putem jedne od naših kontakt adresa u slučaju problema ili kvarova.

 

Autori

Ideja: ID3

Implementacija: Psilon